Veiligheid

Op een veld vol met planken, scherpe spijkers en scharen, veel enthousiaste kinderen en medewerkers is veiligheid erg belangrijk. We willen immers niet dat er gewonden vallen, maar een ongelukje zit in een klein hoekje. Daarom hebben wij allerlei maatregelen en voorbereidingen getroffen om in het geval van een ongelukje of calamiteit goed en snel te kunnen handelen.

EHBO en BHV

Ons EHBO team bestaat uit zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers, die uiteraard voorzien zijn van een EHBO diploma. Hier kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht als ze gewond zijn geraakt. In de meeste gevallen hebben we voldoende aan een pleister en natuurlijk een snoepje tegen de pijn, waarna er snel weer verder getimmerd of geknutseld kan worden. Mocht de verwonding wat spannender zijn, dan zullen wij proberen om contact op te nemen met de ouders, zodat het kind opgehaald kan worden. In noodgevallen of indien wij de ouders niet te pakken krijgen, hebben wij directe lijnen met een huisarts in de buurt en de spoedpost van het Spijkenisse Medisch Centrum. Zo kunnen we ervoor zorgen dat snel de juiste medische hulp geboden wordt.

Ook is er een BHV team aanwezig en is er een BHV plan, waarin diverse situaties beschreven staan en hoe hierop gehandeld moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontruiming of het blussen van een brandje. Als het BHV team in actie komt, kunt u de BHV'ers herkennen aan de fel gekleurde hempjes. De instructies van onze BHV'ers dienen te allen tijden opgevolgd te worden.

Gedragscode en VOG

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en minderjarige deelnemers aan onze activiteiten zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld welke ondertekend dient te worden.

In het besluit van 14 juni 2018 is besloten dat de Stichting KinderVakantieSpelen Spijkenisse toegelaten is tot de regeling Gratis VOG. Hiermee hebben wij de mogelijkheid om voor al onze vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen. Al onze medewerkers zijn reeds in het bezit, of zitten in het aanvraag traject, van een geldige VOG verklaring.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Ook voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat ze goed opgevangen worden in het geval dat ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Denk hierbij aan pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Het kan daarbij erg helpen als er iemand binnen de organisatie is waar in het geval van problemen naar toe gegaan kan worden.