Vrijwilliger worden Nieuws
Header

Toegangsprijs

De toegangsprijs voor de KVS is €2,00 per persoon per dag. Geen zin om lang in de rij te staan bij de entree? Het is ook mogelijk om een weekkaart te kopen. Een weekkaart kost in de eerste week €10,00 en in de tweede week €8,00. Om iedereen extra snel in te checken maken wij gebruik van voorinschrijvingen. Één inschrijving voor het hele evenement is voldoende. Hebben we die van jou al binnen?

Ik wil mee doen

Wij werken met polsbandjes!

Ieder kind krijgt op zijn/haar eerste dag, bij de ingang van het terrein, een polsbandje om. Het nummer op dit polsbandje is gekoppeld aan de gegevens van uw kind, zodat we deze altijd bij de hand hebben. Tijdens de KVS zijn er twee soorten polsbandjes in gebruik, namelijk een gele en een witte.

Het bandje geeft aan of kinderen alleen naar huis mogen. Let op: Dit is alleen van toepassing tijdens de uitloop van het programma. Indien uw kind voor het einde van het programma het terrein verlaat, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen of uw kind persoonlijk te komen halen.

De bandjes kunnen de volle twee weken gedragen worden, je kunt er dus mee slapen, douchen, zwemmen, etc. Mocht het zo zijn dat het bandje te strak zit, af valt of vanwege een andere reden afgaat, neem het bandje dan de volgende dag mee zodat wij je een nieuw bandje kunnen geven.

Welk polsbandje is voor mij?

Geel

Kinderen met een geel polsbandje mogen na afloop van het programma enkel onder begeleiding van een volwassene naar huis.

Wit

Kinderen met een wit polsbandje mogen na afloop van het programma alleen naar huis. Willen zij eerder naar huis, dan moet het kind persoonlijk opgehaald worden.

Spelregels
Spelregels
Spelregels
Spelregels Spelregels

Veiligheid

Op een veld vol met planken, scherpe spijkers en scharen, veel enthousiaste kinderen en medewerkers is veiligheid erg belangrijk. We willen immers niet dat er gewonden vallen. Maar een ongelukje zit in een klein hoekje. Daarom hebben wij allerlei maatregelen en voorbereidingen getroffen om in het geval van een ongelukje of calamiteit goed en snel te kunnen handelen.

EHBO en BHV

Ons EHBO team bestaat uit zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers, die uiteraard voorzien zijn van een EHBO diploma. Hier kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht als ze gewond zijn geraakt. In de meeste gevallen hebben we voldoende aan een pleister en natuurlijk een snoepje tegen de pijn, waarna er snel weer verder getimmerd of geknutseld kan worden. Mocht de verwonding wat spannender zijn, dan zullen wij proberen om contact op te nemen met de ouders, zodat het kind opgehaald kan worden. In noodgevallen of indien wij de ouders niet te pakken krijgen, hebben wij directe lijnen met een huisarts in de buurt en de spoedpost van het Spijkenisse Medisch Centrum. Zo kunnen we ervoor zorgen dat snel de juiste medische hulp geboden wordt.

Ook is er een BHV team aanwezig en is er een BHV plan, waarin diverse situaties beschreven staan en hoe hierop gehandeld moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontruiming of het blussen van een brandje. Als het BHV team in actie komt, kunt u de BHV'ers herkennen aan de fel gekleurde hempjes. De instructies van onze BHV'ers dienen te allen tijden opgevolgd te worden.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Ook voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat ze goed opgevangen worden in het geval dat ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Denk hierbij aan pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Het kan daarbij erg helpen als er iemand binnen de organisatie is waar in het geval van problemen naar toe gegaan kan worden.

Gedragscode en VOG

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en minderjarige deelnemers aan onze activiteiten zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld welke ondertekend dient te worden.

In het besluit van 14 juni 2018 is besloten dat de Stichting Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse toegelaten is tot de regeling Gratis VOG. Hiermee hebben wij de mogelijkheid om voor al onze vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen. Al onze medewerkers zijn reeds in het bezit, of zitten in het aanvraag traject, van een geldige VOG verklaring.

Aannamebeleid

Stichting Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse hanteert een zorgvuldig aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers. We hechten veel waarde aan de veiligheid en het welzijn van de kinderen die deelnemen aan onze activiteiten. Daarom voeren we met elke nieuwe vrijwilliger een kort intakegesprek. Op deze manier kunnen we kennismaken, relevante ervaring bespreken en de verwachtingen afstemmen, om zo een positieve en verantwoordelijke bijdrage te leveren aan de vakantiebeleving van de kinderen.

Locatie

Ook dit jaar vinden de KVS plaatst op het evenementen terrein van het Vogelenzang Park Spijkenisse. Het terrein biedt een ruime en veilige omgeving waar kinderen volop kunnen genieten van de activiteiten.

Vervoer

Fiets

Bij de ingang van het terrein is een fietsenstalling aanwezig. Deze fietsenstalling wordt niet bewaakt, zet je fiets dan goed op slot.

Openbaar vervoer

Helaas rijdt er tegenwoordig geen vaste route van het openbaar vervoer meer langs het Vogelenzangpark. Tegenwoordig heeft EBS de Spijkhopper. Deze moet van tevoren gereserveerd worden. Met de Spijkhopper kun je bij onze evenementenlocatie komen.

Auto

Komt u uw zoon of dochter brengen met de auto? Wij willen u dan vriendelijk verzoeken om de auto in de naastgelegen wijk te parkeren. Het terrein is vanuit hier makkelijk te bereiken via een brug het park in. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om met de auto het terrein op te rijden.

Het pad naar het evenementen terrein is een smal pad waarbij het niet mogelijk is om tegemoetkomende auto's te laten passeren. Ook is het niet mogelijk om de auto te keren op het pad. Zeker niet als er honderden kinderen op de fiets vertrekken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Privacy Statement Cookie verklaring